Валгамаа

Валга

Valga Linnavalitsus

Puiestee 8, 68203 Valga
Telefon: 76 69 900
Koduleht: www.valgalv.ee
E-post: valgalv@valgalv.ee
 

Valgamaa Õppenõustamiskeskus

Valga Maavalitsus, Kesk 12, Valga
Telefon: 76 66 116
E-post: noustamiskeskus@valgamaa.ee
 

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

J. Kuperjanovi 9, Valga
Telefon: 76 61 678
Koduleht: www.valgakultuurikeskus.ee
E-post: valgaank@gmail.com
 

Valgamaa Rajaleidja keskus

Aia 9, 68203 Valga
Telefon: 5886 0714 
Koduleht: www.rajaleidja.ee/valgamaa
E-post: valgamaa@rajaleidja.ee

Valga Lastekaitse Ühing

Allika 19-19, 68206 Valga
E-post: ailiheinjarv@hot.ee

Valga Avatud Noortekeskus

J. Kuperjanovi tn 9. Valga
Telefon: 766 1678
Koduleht: valgakultuurikeskus.ee/valga-ank
E-post: valgaank@gmail.com

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

Võru 67, Valga, 68205
Telefon: 5645 0719
Koduleht: www.tankla.net
E-post: tankla@tankla.net
 

Валгаская уездная управа

Valga Maavalitsus

Kesk 12, Valga 68203
Telefon: 76 66 100
Koduleht: valga.maavalitsus.ee
E-post: info@valga.maavalitsus.ee
 

 

Карула

Karula Vallavalitsuse

Lüllemäe küla, Karula vald 68116 Valgamaa
Telefon: 76 79 056
Koduleht: www.karula.ee
E-post: karula@karula.ee
 

Karula valla Kaagjärve Mõisahoone Avatud Noortekeskus

Karula vald, Lüllemäe, 68116
Telefon: 58 02 2614
E-post: carmen.tsvetkov@gmail.com

Отепя

Otepää Vallavalitsus

Lipuväljak 13, 67405 Otepää
Telefon: 76 64 800
Koduleht: www.otepaa.ee
E-post: vald@otepaa.ee
 

Otepää Avatud Noortekeskus

Lipuväljak 13, 67405 Otepää
Telefon: 58 86 7270
Koduleht: www.noortekeskus.otepaa.ee

Палупера

Palupera Vallavalitsus

Hellenurme 67514, Valgamaa
Telefon: 76 79 502
E-post: palupera@palupera.ee
Koduleht: www.palupera.ee

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus

Hellenurme küla, 67514 Valgamaa
Telefon: 51 72 460
Koduleht: www.noored.palupera.ee
E-post: terje@palupera.ee

Пука

Puka Vallavalitsus

Kooli 6, 67217 Puka, Valgamaa
Telefon: 76 69 410
Koduleht: www.puka.ee
E-post: vallavalitsus@puka.ee
 

MTÜ Puka Avatud Noortekeskus

Säde 2, 67217 Puka vald
Telefon: 55 58 81 76
E-post: pukaank@gmail.com

Пыдрала

Põdrala Vallavalitsus

Riidaja, 68716 Valgamaa
Telefon: 76 79 730
Koduleht: www.podrala.ee
E-post: aivar@podrala.ee
 

 

Сангасте

Sangaste Vallavalitsus

Valga mnt 7, Sangaste 67013 Valgamaa
Telefon: 76 68 040
Koduleht: www.sangaste.ee
E-post: sangaste@sangastevv.ee
 

SVANK2 (Sangaste noortekeskus)

Keeni küla 67012, Sangaste vald, Valgamaa
Telefon: 53 98 9514
E-post: marjukaravin@gmail.com

Тахева

Taheva Vallavalitsus

Laanemetsa pk 3-22, 68013 Valgamaa
Telefon: 76 69 271
Koduleht: www.taheva.ee
E-post: info@taheva.ee
 

Taheva valla Avatud Noortekeskus

Hargla küla, Taheva vald, 68013
Telefon: 5626 4816
E-post: rasmus.onkel@gmail.com
 

Taheva külaselts

Taheva vald, Taheva küla
Telefon: 76 98 869, 58 31 7529
E-post: mangelasaar@gmail.com
 

Koikküla külaselts

Taheva vald, Taheva küla
Telefon: 76 98 525
E-post: hille.tamman@gmail.com

Тыллисте

Tõlliste Vallavalitsus

Kesk 6 68314 Laatre Valgamaa
Telefon: 76 66 360
Koduleht: www.tolliste.ee
E-post: vald@tolliste.ee

MTÜ Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK

Tehase 2, 68316 Tsirguliina Valgamaa
Koduleht: www.noortekas.ee
E-post: anktank@gmail.com

Тырва

Tõrva Linnavalitsus

Kevade 1, 68605 Tõrva
Telefon: 76 65 310
Koduleht: www.torva.ee
E-post: torva@torva.ee
 

Tõrva Linna Sotsiaalabiamet

Tartu 1 Tõrva
Telefon: 76 65 347
E-post: jane.kask@torva.ee
 

Tõrva Avatud Noortekeskus

Spordi 1, Tõrva 68606
Telefon: 76 65 338
Koduleht: www.torvanoored.ee/torvaank
E-post: sandra@torva.ee

 

Хельме

Helme Vallavalitsus

Tartu tn 20, 68606 Tõrva
Telefon: 76 68 450
Koduleht: www.helme.ee
E-post: postipoiss@helme.ee
 

Helme valla noortetuba

Linna küla, Ritsu spordibaas
Telefon: 52 56 978
Koduleht: www.tankla.net/noortekas
E-post: ylla.tamm@gmail.com

 

Хуммули

Hummuli Vallavalitsus

Soe tee 4, Hummuli alevik 68410 Valgamaa
Telefon: 76 79 760
Koduleht: hummuli.kovtp.ee
E-post: vald@hummulivv.ee
 

MTÜ Hummuli Noortekeskus

Asu-Soe, Hummuli 68410 (Hummuli Rahvamaja)
Telefon: 56 88 6921
E-post: kultuur@hummulivv.ee

Ыру

Õru Vallavalitsus

Õru keskus 49, Õru alevik 67109 Valgamaa
Telefon: 76 79 299
Koduleht: www.oeruvv.ee
E-post: info@oeruvv.ee