Пярнумаа

Аре

Are Vallavalitsus

Pärivere 17, Are 87301 Pärnu maakond
Telefon: 44 51 861
Koduleht: www.arevald.ee
E-post: sekretar@arevald.ee
 

Are Avatud Noortekeskus

Pärivere tee 17, Are 87301 Pärnumaa
Telefon: 51 84 561
E-post: noortekeskus@arevald.ee
 

 

 

Аудру

Audru Vallavalitsus

Pärna allee 7, Audru, Audru vald, 88301
Telefon: 44 72 784
Koduleht: www.audru.ee
E-post: info@audru.ee
 

Audru Kultuurikeskus

Sauna tn 1, 88301 Audru alevik
Telefon: 53 00 5586
E-post: krista.k@audru.ee
 

Lavassaare Noortekeskus

Mehaanika 6, 87001 Lavassaare
Telefon: 52 59 190
E-post: rahvamaja@lavassaare.ee

Audru Lastekaitse Ühing

Pärna allee 7, Audru, Audru vald, 88301
E-post: peep.t@audru.ee

Варбла

Varbla Vallavalitsus

Varbla küla, Varbla vald, 88201 Pärnumaa
Telefon: 44 96 680
Koduleht: www.varbla.ee
E-post: vallavalitsus@varbla.ee
 

Varbla Rahvamaja Noortetuba

Varbla küla, Varbla vald, 88201 Pärnumaa
Telefon: 44 96 480
E-post: anneli@varbla.ee
 

 

 

Вяндра

Vändra Alevivalitsus

Pärnu-Paide mnt 2, 87701, Pärnu maakond
Telefon: 44 30 330
Koduleht: www.vandra.ee
E-post: alev@vandra.ee
 

Vändra Vallavalitsus

Allikõnnu, Vändra vald 87604, Pärnu maakond
Telefon: 44 75 744
Koduleht: www.vandravald.ee
E-post: vald@vandravald.ee

Vändra Noortekeskus

Vana tn 70, Vändra alev 87701 Pärnumaa
Telefon: 58 45 4740
Koduleht: Facebookis
E-post: vandranoored@gmail.com

 

Кихну

Kihnu Vallavalitsus

Linaküla küla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa
Telefon: 44 69 910
Koduleht: www.kihnu.kovtp.ee
E-post: kihnu@parnumaa.ee
 

Kihnu Rahvamaja

Linaküla küla, 88003
Telefon: 51 86 819
E-post: rahvamaja@kihnu.ee

Коонга

Koonga Vallavalitsus

Koogna küla Koonga vald 88401 Pärnumaa
Telefon: 44 73 740
Koduleht: www.koongavald.ee
E-post: info@koongavald.ee
 

 

Пайкусе

Paikuse Vallavalitsus

Pärnade pst 11, Paikuse alevik, 86602
Telefon: 44 20 770
Koduleht: www.paikuse.ee
E-post: info@paikuse.ee
 

Paikuse Noortekeskus Panoke

Paide mtn 19, Paikuse alevik 86602
Telefon: 56 65 7537
E-post: panoke@paikuse.ee

 

 

Пярну

Pärnu Linnavalitsus

Suur-Sepa 16, Pärnu 80098
Telefon: 44 48120
Koduleht: www.parnu.ee
E-post: sotsiaal@lv.parnu.ee

Pärnu Lasteküla

Niidupark 4 Pärnu
Telefon: 44 71 690
Koduleht: parnulastekula.eu
E-post: info@parnulastekula.eu

RVK Noortekeskus

Lembitu 1, Pärnu 80028
Telefon: 44 40 05
Koduleht: www.raekylavanakool.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskus

Metsa tn 1, 80024 Pärnu
Telefon: 44 31 436
Koduleht: www.onk.ee
E-post: onk@onk.ee ;

Noorte Nõustamiskabinet

Malmö 19, 80013 Pärnu
Telefon: 44 45 362
E-post: kadri-liina@ph.ee

Shalomi Lastemaja

Rääma 40 B, 80024 Pärnu
Telefon: 44 30 617
E-post: kristiollino@hot.ee

Pärnu Noorte Vabaajakeskus

Noorteväljak 2, Pärnu 80032
Telefon: 58 22 9202
E-post: info@vabaajakeskus.ee
Koduleht: www.vabaajakeskus.ee

Pärnumaa Rajaleidja keskus

Metsa 1, 80010 Pärnu
Telefon: 5886 0710
E-post: parnumaa@rajaleidja.ee
Koduleht: www.rajaleidja.ee/parnumaa

MTÜ Pärnumaa Lastekaitse Ühing

Oja 97, Pärnu 80040
Telefon: 559 76 432
Koduleht: sites.google.com/site/paernumaalastekaitseuehing
E-post: priidu.leok@mail.ee

 

Пярнуская уездная управа

Pärnu Maavalitsus

Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu
Telefon: 44 79 733
Koduleht: parnu.maavalitsus.ee
E-post: info@parnu.maavalitsus.ee
 

 

Саарде

Saarde Vallamaja

Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, 86304 Pärnumaa
Telefon: 44 90 135
Koduleht: www.saarde.ee
E-post: info@saarde.ee
 

Kilingi-Nõmme klubi

Pärnu tn 73, 86305 Kilingi-Nõmme Pärnumaa
Telefon: 44 92 202
E-post: klubi@livonia.ee
 

Tali Seltsimaja

Tali side, Saarde vald, Pärnumaa 86101
Telefon: 44 91 624, 50 15 278
 

Kilingi-Nõmme Avatud Noortekeskus

Pärnu mnt.62, Kilingi-Nõmme, Saarde vald Pärnumaa
Telefon: 44 92 755
E-post: timo.tints@vandra.ee

Сауга

Sauga Vallavalitsus

Selja tee 1A, Sauga alevik, 85008 Pärnumaa
Telefon: 44 61 085
Koduleht: www.sauga.ee
E-post: sauga@sauga.ee
 

Sauga Avatud Noortekeskus

Põõsalinnu 2, Sauga alevik, 85008 Pärnumaa
Telefon: 56 97 1700
Koduleht: Facebookis
E-post: ingrid@sauga.ee
 

Urge Vabaajakeskus

Urge küla, 85010 Pärnumaa
Telefon: 5691 8008
Koduleht: Facebookis
E-post: kaie@sauga.ee

 

Синди

Sindi Linnavalitsus

Pärnu mnt. 12, Sindi linn, 86705 Pärnumaa
Telefon: 44 51 881
Koduleht: www.sindi.ee
E-post: sindi@sindi.ee
 

Sindi avatud noortekeskus

Paide mnt.1, Sindi 86705
Telefon: 445 2565, 520 6993
Koduleht: Facebookis
E-post: helle46@hot.ee
 

 

 

Сурью

Surju Vallavalitsus

Surju Vald, Pärnumaa, 86401
Telefon: 44 60 821
Koduleht: www.surju.ee
E-post: sekretar@surju.ee
 

 

 

 

Тахкуранна

Tahkuranna Vallavalitsus

Pargi tee 1, Uulu, Pärnu maakond
Telefon: 44 48 890
Koduleht: tahkuranna.kovtp.ee
E-post: tahkuranna@tahkuranna.ee
 

Tahkuranna Avatud Noortekeskus

Uulu, 86502, Tahkuranna vald, Pärnumaa
Telefon: 44 48 898; 53 80 1025
E-post: noortekeskus@tahkuranna.ee
 

 

 

Тори

Tori Vallavalitsus

Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, 86801 
Telefon: 44 36 640
Koduleht: www.torivald.ee
E-post: tori@torivald.ee
 

Tori Rahvamaja

Võlli tee 4, Tori alevik 86801 Pärnumaa
Telefon: 44 66 997, 53 359 496
E-post: rahvamaja@torivald.ee
Koduleht: Facebookis

 

 

Тоотси

Tootsi Vallavalitsus

Tööstuse 5 Tootsi, 87501 Pärnu maakond
Telefon: 44 59 401
Koduleht: www.tootsi.ee
E-post: tootsi.vald@neti.ee
 

 

 

 

Тыстамаа

Tõstamaa Vallavalitsus

Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101
Telefon: 44 96 180
Koduleht: www.tostamaa.ee
E-post: vald@tostamaa.ee
 

Tõstamaa Avatud Noortekeskus

Varbla mnt 3, Tõstamaa, Pärnumaa 88101
Telefon: 59 37 1410
Koduleht: tnoortekeskus.blogspot.com
E-post: lyandraaa@gmail.com

 

 

Халинга

Halinga Vallavalitsus

Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev, 87201 Pärnumaa
Telefon: 44 73 700
Koduleht: www.halingavald.ee
E-post: halinga@halingavald.ee
 

Pärnu-Jaagupi Avatud Noortekeskus

Koli 3A, Pärnu-Jaagupi alev, 87201 Pärnumaa
Telefon: 52 89 664
Koduleht: Facebookis 
E-post: noortekas@halingavald.ee

Хяядемеесте

Häädemeeste Vallavalitsus

Pärnu mnt 13 Häädemeeste, 86001
Telefon: 44 64 175
Koduleht: www.haademeeste.ee
E-post: info@haademeeste.ee
 

Häädemeeste Seltsimaja

Suurküla 2, Häädemeeste
Telefon: 44 64 510
 

Häädemeeste Huvikeskus

Suurküla 4, Häädemeeste
Telefon: 55 59 3118
E-post: anneli.lehtla@haademeeste.ee

Treimani Rahvamaja

Treimani küla 86003, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Telefon: 44 98 655
E-post: treimanirahvamaja@haademeeste.ee

Kabli Seltsimaja

Kabli küla Häädemeeste vald, 86602 Pärnu
Telefon: 44 98 431
E-post: kabliseltsimaja@haademeeste.ee