Рапламаа

Вигала

Vigala Vallavalitsus

Sääla tee 8/8, Kivi-Vigala küla, Vigala vald 78001, Raplamaa
Telefon: 48 94 770
Koduleht: vigala.kovtp.ee
E-post: vigala.vald@vigala.ee
 

Vana-Vigala Avatud Noortekeskus

Jaama 21, Vana-Vigala 78003
Telefon: 48 24 581
Koduleht: sites.google.com/site/ vvigalarahvamaja/Home/vana-vigala-ankFacebookis
E-post: astra.polma@gmail.com

 

 

Кайу

Kaiu Vallavalitsus

Kasvandu tee 17, Kaiu alevik 79301, Raplamaa
Telefon: 48 45 297
Koduleht: www.kaiu.ee
E-post: vald@kaiu.ee
 

 

 

 

Кехтна

Kehtna Vallavalitsus

Pargi tn. 2, Kehtna 79001, Rapla maakond
Telefon: 48 98 820
Koduleht: kehtna.kovtp.ee
E-post: kehtna@kehtna.ee

Kehtna Valla Avatud Noortekeskus

Lasteaia 5, 79001 Kehtna
Telefon: 56 91 3001
E-post: noortekas@kehtna.ee
 

 

 

Кохила

Kohila Vallavalitsus

Vabaduse 1, Kohila, 79801 Raplamaa
Telefon: 4894760
Koduleht: www.kohila.ee
E-post: vallavalitsus@kohila.ee
 

Kohila Avatud Noortekeskus

Turu 14, Kohila 79801
Telefon: 55 56 0182
Koduleht: kohila.kovtp.ee/kohila-avatud-noortekeskus
E-post:  veronika.paletzky@kohila.edu.ee
 

Hageri Avatud Noortekeskus

Kohila tee 18, Hageri küla, Kohila vald 79706 Raplamaa
Telefon: 48 36 111
Koduleht: www.hagerirahvamaja.ee/noortekeskus
E-post: hageriank@gmail.com

Prillimäe Noorte- ja teabetuba

Sõpruse 11-1, Prillimäe 79702, Kohila vald 79706 Raplamaa
Telefon: 48 35 239
E-post: prillimae.teabetuba@kohila.ee

Кяру

Käru Vallavalitsus

Viljandi mnt 17, Käru, Raplamaa 79201
Telefon: 489 2666
Koduleht: www.karuvald.ee
E-post: karuinet@estpak.ee
 

 

 

 

Мярьямаа

Märjamaa Vallavalitsus

Tehnika tn 11, Märjamaa 78304, Märjamaa vald
Telefon: 48 98 815
Koduleht: www.marjamaa.ee
E-post: marjamaa@marjamaa.ee
 

Märjamaa valla Avatud Noortekeskus

Tehnika 11, Märjamaa
Telefon: 53 01 1419
Koduleht: marjamaa.kovtp.ee/noortekeskus
E-post: noortekeskus@marjamaa.ee

Sipa Noortetuba

Sipa küla, Märjamaa
Telefon: 53 81 36 83
Koduleht: Facebookis
E-post: sigridmardim.sm@gmail.com

 

Райккюла

Raikküla Vallavalitsus

Tamme küla, Raplamaa 78403
Telefon: 48 65560
Koduleht: www.raikkyla.ee
E-post: raikkyla@raikkyla.ee

Raikküla Noortekeskus

Raikküla pk Raplamaa 78402
Telefon: 48 64 424
E-post: ank@raikkyla.ee
 

 

 

Рапла

Rapla Vallavalitsus

Viljandi mnt 17, Rapla 79511
Telefon: 48 90510
Koduleht: www.rapla.ee
E-post: rapla@rapla.ee
 

SA Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskus

Tallinna mnt 14, Rapla 79513
Telefon: 48 94 541
E-post: rink@rink.ee
 

Rapla ANK

Tallinna mnt 17, Rapla 79513
Telefon: 48 94 948
E-post: raplaank@gmail.com

Raplamaa Rajaleidja keskus

Tallinna mnt 22, 79512 Rapla
Telefon: 5886 0711
Koduleht: www.rajaleidja.ee/raplamaa
E-post: raplamaa@rajaleidja.ee

Rapla Lastekaitse Ühing

Tallinna mnt 9-1, Rapla 79513
E-post: sirje.praks@marjamaa.ee
 

Раплаская уездная управа

Rapla Maavalitsus

Tallinna mnt 14, 79513 RAPLA
Telefon: 484 1100
Koduleht: rapla.maavalitsus.ee
E-post: maavalitsus@raplamv.ee
 

 

Юуру

Juuru Vallavalitsus

Veski 1, Juuru alevik, Juuru vald, 79401 Raplamaa
Telefon: 48 41 000
Koduleht: www.juuru.ee
E-post: juuru@juuru.ee
 

Juuru Noorteklubi Noored Juured

Tallinna mnt 27, Juuru (Juuru rahvamaja)
Telefon: 53 44 86 88
E-post: eli.sukles@juuru.edu.ee
 

 

 

Ярваканди

Järvakandi Vallavalitsus

Tallinna mnt. 17 , Järvakandi 79101
Telefon: 48 94 710
Koduleht: www.jarvakandi.ee
E-post: jarvakandi@jarvakandi.ee

MTÜ Järvakandi Avatud Noortekeskus

Tallinna mnt. 19, 79101 Järvakandi
Telefon: 48 94 720
Koduleht: Facebookis
E-post: ank@jarvakandi.ee