Ярвамаа

Албу

Albu Vallavalitsus

Järva-Madise küla, Albu vald 73402
Telefon: 38 20 500
Koduleht: www.albu.ee
E-post: albu.vald@albu.ee
 

Albu Noortekeskus

Albu küla, Albu vald 73402 
Telefon: 55 31 758
Koduleht: albuank.edicypages.com
E-post: noortekas@albu.ee
 

Ahula Noortekeskus

Albu vald, Ahula 73402
Telefon: 51 97 7933
Koduleht: Facebook
E-post: rannahelena@gmail.com
 

 

Имавере

Imavere Vallavalitsus

Viljandi mnt 11, Imavere küla 72401
Telefon: 38 97 522
Koduleht: www.imaverevv.kovtp.ee
E-post: imavere@imaverevv.ee
 

Käsukonna Noortetuba

Käsukonna 72401 Imavere vald
Telefon: 58 05 4072
E-post: reima.nommik@imaverevv.ee

Imavere Valla Avatud Noortekekeskus

Kiigevere tee 5, Imavere, 72401
Telefon: 55 69 93 03
E-post: eveli.maksim@imaverevv.ee

 

Амбла

Ambla Vallavalitsus

Lai 22, Ambla, Ambla vald 73502
Telefon: 38 34 038
Koduleht: www.ambla.ee
E-post: info@ambla.ee
 

Ambla Noortekeskus

Pikk 15, Ambla, Ambla vald 73502
Telefon: 53 49 1285
E-post: amblaank@ambla.ee
 

Aravete Noortekeskus

Piibe mnt 27 Aravete, Ambla vald  73501
Telefon: 58 00 52 85
E-post: annika@ambla.ee
 

 

Ярваская уездная управа

Järva Maavalitsus

Rüütli 25, 72713 Paide
Telefon: 38 59 601
Koduleht: jarva.maavalitsus.ee
E-post: info@jarva.maavalitsus.ee
 

 

Ярва-Яаани

Järva-Jaani Vallavalitsus

Pikk 56, Järva-Jaani 73 301
Telefon: 38 63 377
Koduleht: jjaani.kovtp.ee
E-post: info@jjaani.ee
 

Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskus

Lai 2A, Järva-Jaani 73301 
Telefon: 55 28 829
Koduleht: Facebookis
E-post: jjnoortekas@hotmail.com

Кареда

Kareda Vallavalitsus

Kesktee 11, Peetri alevik 73101 
Telefon: 38 49 020
Koduleht: kareda.kovtp.ee
E-post: kareda@estpak.ee
 

 

Коэру

Koeru Vallavalitsus

Paide tee 5, Koeru 73001
Telefon: 38 46 300
Koduleht: www.koeruvv.ee
E-post: koeru@koeruvv.ee
 

Koeru Noortekeskus

Paide tee 3, Koeru 73001
Telefon: 56 96 94 04
Koduleht: Facebookis
E-post: liina@koeruvv.ee
 

 

 

Койги

Koigi Vallavalitsus

Mõisavahe tee 9, Koigi küla 72501
Telefon: 38 46 433
Koduleht: koigi.kovtp.ee
E-post: koigivv@koigi.ee
 

Koigi Noortekeskus

Koigi küla, 72501 Koigi vald
Telefon: 52 16 434
E-post: lea@koigi.ee
 

Päinurme Päevakeskuse Noortetuba

Päinurme küla, Koigi vald
Telefon: 52 16 434
E-post: lea@koigi.ee

 

Город Пайде

Paide Linnavalitsus

Keskväljak 14, Paide 72711 
Telefon: 38 38 600
Koduleht: www.paide.ee
E-post: paide@paide.ee
 

Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus

Lai 33 Paide 72720
Telefon: 55 53 0598
Koduleht: Facebookis
E-post: info@kenk.ee
 

Paide Avatud Noortekeskus

Lai 33, Paide 72716
Telefon: 56 64 47 72
Koduleht: www.paideank.ee
E-post: margit.udam@paide.ee

Järvamaa Rajaleidja keskus

Pärnu 54, 72712 Paide
Telefon: 5886 0705
Koduleht: www.rajaleidja.ee/jarvamaa
E-post: jarvamaa@rajaleidja.ee

Пайде

Paide Vallavalitsus

Pärnu 3, Paide 72711 
Telefon: 38 38 953
Koduleht: paidevv.kovtp.ee
E-post: paide@paidevald.ee
 

Tarbja Noortetuba

Kooli 1, Tarbja küla 72751
Telefon: 53 04 7881
E-post: paideank@gmail.com

Anna Noortetuba

Anna Vaba Aja Maja, Anna küla 
Telefon: 53 44 6451
E-post: kaja451@hotmail.com

Sargvere Noortetuba

Pikk 11, Sargvere küla 
Telefon: 53 41 6359
E-post: luulemurro@hot.ee

Роосна-Аллику

Roosna-Alliku Vallavalitsus

Pargi 10, Roosna-Alliku,  Roosna-Alliku vald 73201                     
Telefon: 389 5582
Koduleht: rallikuvv.kovtp.ee
E-post: rallikuvv@rallikuvv.ee

Roosna-Alliku Noortekeskus

Pargi 10, Roosna-Alliku 73201
Telefon: 56 60 0134
Koduleht: rallikunoortekas.blogspot.com
Facebookis
E-post: katlin.merisalu@rallikuvv.ee

Тюри

Türi Vallavalitsus

Kohtu 2, Türi linn, Türi vald 72213
Telefon: 38 48 200
Koduleht: www.tyri.ee
E-post: vallavalitsus@tyri.ee

Türi Avatud Noortekeskus

Tallinna 1A, Türi 72212
Telefon: 53 08 8495
Koduleht: Facebookis
E-post: sulo.sarkinen@tyri.ee

Oisu Rahvamaja Noortetuba

Estonia pst 1, Oisu alevik, Türi vald 72301
Telefon: 38 71 241
E-post: oisu.rahvamaja@tyri.ee

Järvamaa Lastekaitse Ühing

A. Haava 3a/8 Türi
Telefon: 384 71 77

Türi Lastekaitse Ühing

Vabriku pst 6, Türi vald 72213
Koduleht: esta.tyri.ee/tyrilaps
E-post: erika.tervas@mail.ee
 

Вяятса

Väätsa Vallavalitsus

Kooli tn 10, Väätsa alevik 72 801
Telefon: 38 44 020
Koduleht: vaatsa.kovtp.ee
E-post: vvald@vaatsa.ee
 

Väätsa Noortekeskus

Kooli tn 10, Väätsa alevik 72 801
Telefon: 55 54 66 47
Koduleht: Facebookis
E-post: helerikre@gmail.com