Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

2023.a. statistika

Pöördumised aastatel 2019-2023

2023 a. kokku 16 918 pöördumist (u. 5% enam kui 2022. aastal).

• Peamine pöörduja oli Häirekeskuse spetsialist (21,5%), järgnes lapsevanem (20,6%) ning seejärel laps (18,5%).
• Kõnede osakaal kõigist pöördumistest on kasvanud alates 2020. aastast (2020- 61%, 2021- 69%; 2022- 76%; 2023-78% kõned).
• Edastatud info osakaal on kasvanud alates 2020. aastast (KOV-i edastatud 2020 - 28%; 2021 - 32%; 2022 - 39%; 2023 - 47% lasteabi pöördumistest).
statistika 2023

Pöördumise kanalid 

pöördumise kanalid

Pöördujad

Pöördujad

Pöördumiste peamised teemad, kõik pöördujad: 

1. Lapsele / perele osutatavad teenuste vm info (psühholoogiline nõustamine, tervishoiuteenused, võlanõustamine jm teenused) 1474 (8,7%)

2. Lapse kodust / õpilaskodust ära jooksmine 1383 (8,2%)

3.VÄÄRKOHTLEMINE: lapse järelevalveta või hooletusse jätmine, või selle kahtlus 1297 (7,7%)

4. Lapse enesehävituslikud probleemid (nt enesetapu mõtted, enesevigastamine) 1072 (6,3%)

5. HOOLDUSÕIGUSE KÜSIMUS: kohtuvälised hooldusõiguse küsimused (884 (5,2%)

Pöördumiste teemagrupid

Pöördumiste teemagrupid

Pöördumiste peamised teemad, pöördujaks laps (kokku 3125): 

1.SUHTED: laste ja vanemate vaheliste suhetega seotud küsimus       431 (13,8%)
2.Terviseprobleem lapsel – vaimne tervis, vaimne heaolu  367 (11,7%)
3.Lapse enesehävituslikud probleemid (nt enesetapu mõtted, enesevigastamine) 342 (10,9%)
4.SUHTED: lastevaheliste suhetega seotud küsimus  255 (8,2%)
5.Lapsele / perele osutatavad teenuste vm info (psühholoogiline nõustamine, tervishoiuteenused, võlanõustamine jm teenused)  172 (5,5%)

 

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti