Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
ühispilt Narva raekoja ees

Lasteabi ja Narva lastekaitseosakonna kohtumine

Ida-Virumaa töövisiidi raames kohtus lasteabi tiim Narva Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna esindajatega. See oktoobrikohtumine oli platvormiks ühiste eesmärkide ja koostööplaanide arutamiseks kahe olulise organisatsiooni vahel.

Kohtumise eesmärk oli tugevdada koostööd ja kahe organisatsiooni vahel, kes mõlemad töötavad laste ja noorte heaks. Lasteabi saab pakkuda tuge ja nõustamist lastele, vanematele ja spetsialistidele, kuid juhtumeid lahendada saab aidata lastekaitse töötaja. Seetõttu edastab lasteabi meile laekunud teated abivajava või hädaohus oleva lapse kohta kohalikule omavalitsuse lastekaitsele. Lastekaitse omakorda hindab laste abivajadust ja pakub lapsele ning perele tuge ja teenuseid, mida nad vajavad.

Kohtumisel väljendasid mõlemad pooled valmisolekut jätkata omavahel koostööd, et läbi selle tõsta Narva linna laste heaolu. Edasi on kavas mitmeid ühiseid üritusi Narvas, et tõsta kohalike  koolilastele, pedagoogidele, tugispetsialistide ja vanemate teadlikkust lasteabi ja kohaliku omavalitsuse lastekaitse rollist.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti