Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Statistika

Pöördumised 2019 - 2023 (I poolaasta)

Pöördumised lasteabielefonile on aasta-aastalt kasvanud. Käesoleva aasta esimesel poolaastal sai Lasteabi 8217 pöördumist, mis on 688 (9%) pöördumise võrra rohkem, kui 2022.aastal.

Pöördujate statistika 2019-2023
 

 Pöördumise kanalid

Kõige sagedamini kasutatakse helistamise võimalust. Kui kõikidest pöördumistest moodustab 16,3% veebivestlused ja 4,6% e-kirjad, siis laste pöördumiste puhul on näha, et lapsed kasutavad täiskasvanutest rohkem kirjutamise võimalust – veebivestlust 37,8% ja e-kirja kirjutamist 5,5%.

Pöördumise kanalid
 

Pöördujad 

Kõige rohkem pöördumisi saab lasteabi lapsevanematelt (20%), Häirekeskuse töötajatelt (19%) ja lastelt (18%). Pöördumistest 14% moodustavad sotsiaalvaldkonna spetsialistid ning vähemal määral muud isikud (näiteks naabrid, juhuslikud möödujad jms 8%), politseiametnikud (4%), sugulased (3%), noored vanuses 18-25 (2%), haridustöötajad (1%) ja tervishoiuvaldkonna spetsialistid (1%).

Pöördujad

Pöördumise peamised teemad,
pöördujaks laps

Lapsed pöörduvad kõige sagedamini enesetapu ja enesevigastamise (12,2%) ning vaimse tervise (11,6%) teemadel. Samuti teevad lastele muret suhted vanematega (11,1%) ning eakaaslastega (7,7%).

1.lapse enesehävituslikud probleemid (nt enesetapu mõtted, enesevigastamine)  176  12,2%

2.terviseprobleem lapsel – vaimne tervis, vaimne heaolu  168  11,6%

3.SUHTED: laste ja vanemate vaheliste suhetega seotud küsimus  161  11,1%

4.SUHTED: lastevaheliste suhetega seotud küsimus  112  7,7%

5.lapsele / perele osutatavad teenuste vm info (psühholoogiline nõustamine, tervishoiuteenused, võlanõustamine jm teenused)  71  4,9%

Pöördumise peamised teemad,
kõik pöördujad

Kõiki pöördumisi arvestades kõige enam soovitakse saada infot lapsele ja perele osutatavate teenuste kohta (8,6%). Palju on pöördumisi, kus antakse teada lapse järelevalveta või hooletusse jätmise kohta (8,4%), aga ka lapse kodust ära jooksmise kohta (6,7%). Neljandal kohal on laste enesehävituslikud probleemid (6,7%). Lisaks saab lasteabitelefon palju pöördumisi hooldusõiguse küsimustes. Pöördutakse olukorras kus vanemad ei ole veel kohtusse pöördunud, aga otsitakse lahku minekuga tekkinud laste hooldusõiguse küsimustele lahendust (5,0%).

1.lapsele / perele osutatavad teenuste vm info (psühholoogiline nõustamine, tervishoiuteenused, võlanõustamine jm teenused)  707  8,6%

2.VÄÄRKOHTLEMINE: lapse järelevalveta või hooletusse jätmine, või selle kahtlus  690  8,4%

3.lapse kodust / õpilaskodust ära jooksmine  548  6,7%

4.lapse enesehävituslikud probleemid (nt enesetapu mõtted, enesevigastamine)  547  6,7%

5.HOOLDUSÕIGUSE KÜSIMUS: kohtuvälised hooldusõiguse küsimused (hoolduse jagamisega seotud küsimused enne kohtumenetlust)  414  5,0%

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti